Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe
10 sierpnia 2016
Aranżacja i wybór mebli do małej kuchni
10 sierpnia 2016
Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe
10 sierpnia 2016
Aranżacja i wybór mebli do małej kuchni
10 sierpnia 2016

Badania ndt – analiza stanu powierzchni próbki

Badania nieniszczące – znane również pod angielską nazwą non-destructice testing, w skrócie NDT pozwalają na zbadanie stanu konstrukcji i jej powierzchni bez konieczności zniszczenia danej próbki. Dzięki temu możemy dokonać pomiaru trwałości, jakości wykonania i przenieść to na ocenę bezpieczeństwa użytkowania. Jedną z ważniejszych cech, o których powinniśmy wiedzieć jest to, że pomiary jesteśmy w stanie dokonywać na każdym etapie produkcji – pozwala to zdecydowanie zwiększyć jakość wyrobów końcowych i zmniejszyć ryzyko trafienia wadliwego produktu do sprzedaży.

Badania ndt pozwalają na wykrycie groźnuch uszkodzeń powierzchni (pixabay.com)

Badania ndt pozwalają na wykrycie groźnuch uszkodzeń powierzchni (pixabay.com)

Metody badań nieniszczących

Badania ndt mogą odbywać się za pomocą wielu znanych metod. Najczęściej stosowaną metodą jest wizualna, która polega po prostu na ocenie stanu przez operatora. Bardziej dokładne są metody magnetyczno-proszkowe, radiograficzne czy też ultradźwiękowe. Za ich pomocą możemy wykryć mniejsze wady, które nie są widoczne gołym okiem. Większość z nich jest bardzo precyzyjna i jest w stanie dostarczyć wiarygodnych danych na temat stanu badanej powierzchni.

Dodaj komentarz