Wyposażenie sypialni
9 sierpnia 2016
Badania ndt – analiza stanu powierzchni próbki
10 sierpnia 2016
Wyposażenie sypialni
9 sierpnia 2016
Badania ndt – analiza stanu powierzchni próbki
10 sierpnia 2016

Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe

Badania nieniszczące są często wykorzystywaną metodą na dokonanie oceny stanu powierzchni detalu. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać cenne informacje i to bez konieczności niszczenia próbki. Jest to o tyle wygodne, że jesteśmy w stanie dzięki temu dokonać oceny każdego wyboru np. przy produkcji seryjnej. Ma to sens jednak tylko w przypadku nielicznych branż, gdzie konieczne jest zachowanie najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Przeważnie takie badania wykonywane są wyrywkowo lub na jednym elemencie z serii. W ten sposób można sprawdzić też przedmioty będące już w użyciu, ale wymagające np. okresowych przeglądów. Jednym z częściej wykorzystywanych rodzajów badań nieniszczących są badania magnetyczno-proszkowe, które stosuje się w przypadki materiałów ferromagnetcznych. Jest to zarazem metoda bardzo czuła, wiarygodna i wygodna.

Zasada działania

Cała zasada tej metody opiera się na wykorzystaniu oddziaływania sił strumienia magnetycznego na cząsteczki magnetyczne, które nakłada się na powierzchnię elementu, który zostanie poddany kontrolo. W przypadku, gdy na powierzchni jest jakaś wada to zostanie w tym miejscu rozproszony strumień magnetyczny, a proszek przyjmie zupełnie inne położenie w tym rejonie. Dzięki temu będziemy mogli dokonać oceny wzrokowej i zauważyć ewentualne problemy. Metoda ta jest bardzo dokładna, ponieważ jesteśmy w stanie nie tylko wykryć wadę, ale również zobaczyć w jaki sposób ona przebiega. Daje to najlepsze możliwości na dokonanie oceny i ewentualne odrzucenie danego wyrobu lub też jego akceptację. Najlepsze wyniki osiąga się, gdy ułożenie pęknięcia, rysy itd. jest ułożona prostopadle do kierunku w jakim działają siły pola magnetycznego. Gdy ten kąt się zmienia to efekt staje się mniejszy – niekiedy może być niezauważalny.

Badania nieniszczące pozwalają na poddanie próbki analizie (pixabay.com)

Badania nieniszczące pozwalają na poddanie próbki analizie (pixabay.com)

Proszek ferromagnetyczny

Proszek, który wykorzystują badania magnetyczno-proszkowe może być specjalnie barwiony lub fluorescencyjny. W tym drugim przypadku przebieg wady będzie możliwy do zauważenia np. w ciemności lub też podczas działania światła ultrafioletowego. Źródłem strumienia magnetycznego, który potrzebny jest do przeprowadzenia takiego badania są jarzma lub generatory prądu. Jeżeli taka metoda została wykorzystana do produkcji wielkoseryjnej to konieczne jest wykorzystanie innego rozwiązania – stosuje się wtedy specjalne ławy magnetyczne, które są w stanie dać bardzo szybki odczyt. Stosowanie tego rozwiązania jest opłacalne więc często możemy spotkać się z użyciem właśnie tego rodzaju badania nieniszczącego.

Dodaj komentarz