Studia prawnicze – opłacalne?
11 sierpnia 2016
Własna kancelaria – podstawa dobrego prawnika
11 sierpnia 2016
Studia prawnicze – opłacalne?
11 sierpnia 2016
Własna kancelaria – podstawa dobrego prawnika
11 sierpnia 2016

Czym jest akt notarialny?

Prawo jest całkiem skomplikowaną dziedziną, która wbrew pozorom dzieli się na wiele innych grup. Dlatego osobami zajmującymi się różnymi gałęziami są komornicy, prawnicy, sędziowie, notariusze i wiele innych osób. Niemal każda z nich zajmuje się zupełnie innymi zagadnieniami. Notariusz jest prawnikiem notariatu, upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych, mianowanym przez ministra sprawiedliwości.

Akt notarialny – dokument urzędowy

Akty notarialne są szczególną formą dokumentów urzędowych. Potwierdzają one dokonanie poszczególnych prawnych czynności, są swego rodzaju dowodem. Ich sporządzanie w przypadku wielu spraw wcale nie jest konieczne, lecz czasami wymagają tego specjalne przepisy lub wyrażają na to zgodę obie strony. W przypadku wielu spraw, nie dokonanie spisania aktu notarialnego sprawia, że wszelkie dokonane czynności, przeprowadzane na podstawie prawnych przepisów przestają mieć ważność, dlatego sporządzenie aktu notarialnego bywa jak najbardziej konieczne. Idealnym tego przykładem jest choćby sprzedaż nieruchomości. W tym przypadku niesporządzenie odpowiednich, wymaganych dokumentów sprawia, że zakupiona przez nabywcę nie ruchomość nie może zostać mu przekazana.

Akty notarialne to bardzo poważne dokumenty

Akty notarialne nie są nic nieznaczącymi dokumentami, których nie traktuje się poważnie. Ich sporządzanie wymaga ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Nie może to być również robione przez byle kogo. To samo tyczy się podpisywania aktów notarialnych. Zazwyczaj każda wizyta u notariusza obu stron, rozpoczyna się od potwierdzenia tożsamości przybyłych osób, odbywa się to na podstawie sprawdzenia dokumentów tożsamości. Dopiero po potwierdzeniu wszelkich danych pojawia się możliwość odczytania aktu notarialnego, który następnie powinien zostać podpisany przez obie strony.

Dodaj komentarz