Właściwości rośliny oleistej jaką jest sezam
4 sierpnia 2016
Oko w oko z usterką AGD
4 sierpnia 2016
Właściwości rośliny oleistej jaką jest sezam
4 sierpnia 2016
Oko w oko z usterką AGD
4 sierpnia 2016

Oskarżyciel posiłkowy – kim jest i jakie ma prawa

Rozprawa sądowa jest bardzo stresującym przeżyciem nie tylko ze względu na swój ostateczny charakter, ale także z powodu zawiłości prawnych, które przeciętnego obywatela przerastają już na początkowym etapie dochodzenia swoich racji. Jednak prawo zostało ustanowione po to, aby bronić racji obywateli i pomagać im w rozwikłaniu trudnych spraw. Z tego też powodu przepisy dopuszczają możliwość obecności pokrzywdzonego na sali sądowej a nawet jego czynny udział w rozprawie. Wówczas występuje on w roli oskarżyciela posiłkowego.

b

Oskarżyciel posiłkowy to podmiot, który może dochodzić swoich racji przed sądem niezależnie od prokuratora. Jednak warunkiem tego jest uznanie oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów. Wyjaśnić to można w następujący sposób. Kowalski został potrącony na pasach przez będącego pod wpływem alkoholu Nowaka. Kowalski złamał nogę i doznał wstrząsu mózgu. Przeciwko Nowakowi toczy się postępowanie prokuratorskie. Nowak został uznany winnym i skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Nowak może wytoczyć tu dodatkową sprawę jako oskarżyciel posiłkowy żądając odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Oskarżyciel posiłkowy może działać bowiem niezależnie od prokuratora, lub nawet w sytuacji, kiedy sprawą nie zajmuje się prokuratura. Przysługuje mu prawo do zgłaszania własnych wniosków dowodowych, przesłuchiwania świadków a także odwoływać się od decyzji sądu. Aby jednak móc w pełni korzystać z praw oskarżyciela posiłkowego warto skorzystać z pomocy adwokat Drawsko. Pozwoli to uniknąć wpadek i pomyłek oraz usprawni przebieg procesu.

d

Osoba pragnąca dochodzić swoich praw indywidualnie przed sądem musi złożyć wniosek przed rozpoczęciem rozprawy – najlepiej w ciągu jednego do dwóch dni, od wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Oskarżyciel posiłkowy, niezależnie od tego, jaki charakter pełni na sali sądowej, może mieć własnego pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy. Jednak sąd musi wyrazić na jego obecność zgodę, dlatego też konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku zanim rozpocznie się rozprawa sądowa.

Dodaj komentarz