Radiografia stosowana w przemyśle
10 sierpnia 2016
Defektoskopia ultradźwiękowa – omówienie
10 sierpnia 2016
Radiografia stosowana w przemyśle
10 sierpnia 2016
Defektoskopia ultradźwiękowa – omówienie
10 sierpnia 2016

Przemysłowe badania penetracyjne

Jedną z najdawniejszych metod na przeprowadzenia badań nieniszczących są badania penetracyjne. Dużą zaletą, która odróżnia je od większości innych jest możliwość zastosowania jej zarówno do konstrukcji metalowych oraz niemetalowych. Nie można jej zastosować wyłącznie do materiałów porowatych, co stanowi jej największe ograniczenie. Wykorzystanie jej jest naprawdę bardzo proste i nie nastręcza żadnych problemów. Pierwszym krokiem, który należy podjąć jest dokładne oczyszczenie powierzchni badanej próbki. Konieczne jest jej odtłuszczenie i usunięcie zabrudzeń w postaci smarów, rdzy, opiłków itd. Następnym krokiem jest naniesienie penetrantu i pozostawienie go na powierzchni na określony czas – ten jest podany na opakowaniu środka przez producenta.

Warunki środowiskowe

Pod uwagę należy wziąć również inne parametry jak chociażby temperatura i wilgoć panująca w pomieszczeniu, w którym dokonujemy badania. Metoda penetracyjna bazuje na zjawisku kapilarności – ciecz przenika do trudno dostępnych przestrzeni i następnie je wypełnia. Gdy określony czas upłynie należy oczyścić powierzchnię z pozostałości penetranty i pozostawić go jedynie w otworach. Następnie stosuje się specjalne wywoływacze, które są w stanie ukazać przebieg nieciągłości na powierzchni badanego materiału. Możliwe jest wykorzystanie też światła ultrafioletowego lub dodatków fluorescencyjnych. Jak widać – badania penetracyjne nie należą do szczególnie trudnych i wymagających. Nie potrzebujemy do tego celu zaawansowanego sprzętu, a wyniki możemy zinterpretować wyłącznie na podstawie wzrokowych obserwacji.

Stalowe pręty (pixabay.com)

Stalowe pręty (pixabay.com)

Badania z wykorzystaniem penetrantu

Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić badania na próbce również za pomocą innych metod nieniszczących to warto jest zwrócić uwagę na to, aby badanie penetracyjne było dokonane na samym początku. W innym razie może dojść do powstania zużycia materiału, które może zakłócić wyniki pomiarów. Zwracajmy uwagę również na inne czynniki mogące utrudniać analizę wyników jak np. temperatura badanego przedmiotu.

Dodaj komentarz