Metody analizowania struktury wewnętrznej i powierzchni konstrukcji
10 sierpnia 2016
Przemysłowe badania penetracyjne
10 sierpnia 2016
Metody analizowania struktury wewnętrznej i powierzchni konstrukcji
10 sierpnia 2016
Przemysłowe badania penetracyjne
10 sierpnia 2016

Radiografia stosowana w przemyśle

Badania radiograficzne działają w oparciu o zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego. Jest to metoda będąca technicznym odpowiednikiem badań radiologicznych, które przeprowadza się w szpitalach do badania stanu zdrowia. Po przejściu wiązki promieniowania przez obiekt, który zostaje poddany badaniu dochodzi do jej zróżnicowania i odebrania przez detektor. Dzieje się tak ze względu na różną strukturę wewnątrz materiału, inną gęstość czy nawet kształt. Zarejestrowany odczyt pokazuje wnętrze badanego obiektu.

Badać za pomocą radiografii można przeróżne materiały (pixabay.com)

Badać za pomocą radiografii można przeróżne materiały (pixabay.com)

Badanie radiograficzne

W ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć wszelkie nieciągłości, które mogą pojawić się w strukturze wewnętrznej takiego materiału. Jako detektor mogą posłużyć błony srebrowe, luminofor lub rozwiązania cyfrowe. Źródłem promieniowania najczęściej są aparaty rentgenowskie lub źródła izotopowe. Badania nieniszczące rt stosowane są bardzo często w przemyśle do badania struktury dużych materiałów. Jest to dość kosztowny rodzaj badania, wymagający odpowiedniego przystosowania pomieszczenia, aby uchronić pracowników przez negatywnym działaniem promieniowania.

Dodaj komentarz