Meble kuchenne na wymiar
10 sierpnia 2016
Zastosowanie fali ultradźwiękowej w technice
10 sierpnia 2016
Meble kuchenne na wymiar
10 sierpnia 2016
Zastosowanie fali ultradźwiękowej w technice
10 sierpnia 2016

Prześwietlenie RTG metodą badania struktury materiałowej

Do przeprowadzanie badań nieniszczących można wykorzystać promieniowanie rentgenowskie lub gamma. Badania radiograficzne są bardzo rozpowszechnione w spawalnictwie, gdzie możliwe jest dokonywanie oceny spoin. Sprawdza się również do badania dużych elementów, które wymagają szczegółowej analizy pod kątem wystąpienia nieciągłości w strukturze, jak również na jego powierzchni. Badania radiograficzne wyglądają w zbliżony sposób do tych, które dokonywane są w szpitalach i mają służyć do oceny stanu zdrowia pacjenta. Na obrazie pojawiają się zaciemnienia oraz rozjaśnienia, które następnie można zanalizować wzrokowo przez wyszkoloną osobę.

Promieniowanie

Różnice te są rejestrowane przez detektor – może nim być błona srebrowa, luminoforowa płyta obrazowa lub też bezpośredni detektor cyfrowy. Obiekty, które poddawane są badaniu mogą być wykonane z różnych materiałów. Może być to stal, ceramika, drewno, tworzywa sztuczne, guma, beton oraz inne. Wykorzystując tą metodę jesteśmy w stanie prześwietlić materiały o grubości nawet do kilkuset milimetrów. Możliwe jest rozszerzenie tego zakresu poprzez użycie odpowiednio mocniejszego źródła promieniowania X lub gamma. Jednym z największych minusów tej metody jest konieczność odpowiedniego przystosowania zakładu, aby móc używać tej techniki. Promieniowanie i używane izotopy są szkodliwe i konieczne jest chronienie personelu przed jego działaniem.

Nakrętka (pixabay.com)

Nakrętka (pixabay.com)

Przystosowanie pomieszczenia i bezpieczeństwo

Konieczne jest skonstruowanie specjalnego pomieszczenia, które będzie w stanie zatrzymać promieniowanie. Konieczne jest też przeszkolenie personelu w taki sposób, aby unikali oni bezpośredniego wystawienia się na działanie takiego promieniowania. Używane źródło ma większą moc niż to, które stosowane jest w zastosowaniach medycznych i już nawet jedno prześwietlenie może być zagrożeniem dla człowieka. Wpływa to niestety na koszty związane z wykorzystaniem tej metody. Z drugiej strony badania rt jest to jedna z metod, która pozwala na wykrycie pęknięć, porowatości, jam skurczowych w strukturze materiału, jak również obce wtrącenia.

Dodaj komentarz