Gdzie zamontować klimatyzację w domu?
1 września 2017
Dlaczego warto zamówić indywidualny projekt domu od architekta?
1 września 2017
Gdzie zamontować klimatyzację w domu?
1 września 2017
Dlaczego warto zamówić indywidualny projekt domu od architekta?
1 września 2017

Kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa?

Gdy dochodzi do powstania długu, osoba, która chce odzyskać swoje pieniądze, określana jest mianem wierzyciela. Jakie są jego prawa?

 

Wierzyciel, w języku łacińskim określany jako creditor, jest osobą, która posiada prawo do żądania spełnienia świadczenia od dłużnika. Wierzyciel i dłużnik związani są ze sobą stosunkiem zobowiązaniowym.

W postępowaniach komorniczych wierzycielem jest osoba, która posiada tytuł wykonawczy i na jego postawie jest w stanie żądać przymusowego spełnienia określonego w nim świadczenia w ramach postpowania egzekucyjnego. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.

W związku z realizacją tytułu wykonawczego wierzyciel ma prawo do:

  • egzekucji komorniczej – sądowej
  • wyboru sposobu czy sposobów egzekucji
  • wyboru komornika prowadzącego egzekucję
  • zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornikowi
  • zabezpieczenia roszczenia

Poniżej przyjrzymy się dokładnie wszystkim tym prawom przysługującym wierzycielom.

Prawo do egzekucji komorniczej – sądowej

Egzekucja sądowa prowadzona jest w celu realizacji tytułu wykonawczego i wskazanego w nim obowiązku świadczenia, które musi być spełnione przez dłużnika. Gwarantem wykonalności orzeczeń sądowych jest wówczas komornik sądowy. Aby rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek wskazujący świadczenie niezbędne do spełnienia oraz sposoby egzekucyjne. Wniosek powinien być też uzupełniony o tytuł wykonawczy.

Prawo do wyboru sposobu egzekucji

Wierzyciel może wtedy wskazać zakres składników majątku dłużnika, które mają podlegać egzekucji. Przykładowo mogą być to środki z rachunku bankowego.

 

Prawo do wyboru komornika prowadzącego egzekucję

Wierzyciel może również wybrać, który komornik będzie prowadził jego egzekucję. Wyjątkami od tej zasady są sprawy o egzekucję z nieruchomości i sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, a także w przypadku posiadania przez komornika sądowego sześciomiesięcznych zaległości w postępowaniach egzekucyjnych. Zatem jeżeli potrzebny jest komornik Trzcianka jest jednym z miast, gdzie możemy skorzystać z takiej opcji.

Prawo do zlecenia poszukiwania majątku

W celu prowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać komornikowi odpowiednie składniki majątkowe i źródła dochodów dłużnika. Najczęściej jednak nie ma on takich informacji. Wówczas może on złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Prawo do zabezpieczenia roszczenia

Wierzyciel ma prawo do zabezpieczenia przyszłych należności, które nie zostały dotychczas objęte tytułem wykonawczym.

Dodaj komentarz