Klimatyzator a klimatyzator. Czym się różnią? Co warto wybrać?
3 lipca 2017
Projekt domu – gotowy czy na zamówienie?
3 lipca 2017
Klimatyzator a klimatyzator. Czym się różnią? Co warto wybrać?
3 lipca 2017
Projekt domu – gotowy czy na zamówienie?
3 lipca 2017

Zajęcie komornicze – co może być zajęte przez komornika?

Windykacja komornicza jest już ostatnim etapem odzyskania długu. Następuje po nieudanych procesach windykacyjnych, gdy sprawa trafia do sądu. Wówczas możliwe jest zajęcie komornicze. Komornik może dokonać zajęcia z użyciem środków przymusu przez egzekucję komorniczą. Co może zająć komornik?

Egzekucja komornicza odbywa się poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego – tytułu egzekucyjnego, który został opatrzony klauzulą wykonalności. Gdy wierzyciel, czyli osoba, która chce odzyskać dług, otrzymuje taki dokument, sprawę może przekazać do komornika sądowego, który będzie mógł ściągnąć dług.

Komornik może dokonać zajęcia tego, co zostanie wskazane przez wierzyciela. Wynika to z faktu, że działa na podstawie uzyskanego od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz sądowego tytułu wykonawczego.

Co komornik może zająć?

  • ruchomości – są przeznaczone do sprzedania na licytacji, na przykład mogą być to sprzęt RTV, AGD, biżuteria, samochód, motocykl, wyposażenie wnętrza i inne ruchomości
  • nieruchomości – komornik dokonuje złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji, przeprowadza licytację nieruchomości
  • wynagrodzenie – jest często wybierane przez wierzycieli, egzekucji komorniczej podlega połowa wynagrodzenia, ale minimalne najniższe wynagrodzenie nie może być ściągnięte, w przypadku zadłużenia alimentacyjnego zająć może 3/5 wynagrodzenia i najniższe wynagrodzenie nie jest chronione, przy umowach cywilnoprawnych może być to całość wynagrodzenia, chyba że jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika
  • świadczenia emerytalno-rentowe – 1/4 emerytury lub renty, ochronie podlega połowa najniższej emerytury i renty
  • środki na rachunku bankowym – do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • inne prawa majątkowe i wierzytelności, na przykład akcje

Komornik nie może zająć przedmiotów urządzenia domowego, na przykład odzieży, pościeli, narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy zarobkowej dłużnika, zapasów jedzenia i opału, przedmiotów niezbędnych do nauki i wykonywania praktyk religijnych papierów osobistych, odznaczeń.

Wierzyciel może wybrać komornika samodzielnie
W większości przypadków wierzyciel ma możliwość samodzielnego wybrania komornika sądowego. Jedynie w przypadku spraw dotyczących egzekucji nieruchomości komornik działać może tylko w swoim rejonie. Wierzyciel może wobec tego wybrać takiego komornika, który będzie posiadał wysoką skuteczność w ściąganiu długów od dłużników.

Dodaj komentarz