9 sierpnia 2016

Wszczęta postępowanie i egzekucja komornicza

Nad dużą częścią społeczeństwa ciążą zobowiązania finansowe, które spłacane są nieśpiesznie w comiesięcznych ratach. Jest to standardowe posunięcie, które pozwala na funkcjonowanie w obecnym świecie. Najczęściej decydujemy […]