10 sierpnia 2016

Badania ndt – analiza stanu powierzchni próbki

Badania nieniszczące – znane również pod angielską nazwą non-destructice testing, w skrócie NDT pozwalają na zbadanie stanu konstrukcji i jej powierzchni bez konieczności zniszczenia danej próbki. Dzięki […]
10 sierpnia 2016

Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe

Badania nieniszczące są często wykorzystywaną metodą na dokonanie oceny stanu powierzchni detalu. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać cenne informacje i to bez konieczności niszczenia próbki. Jest to […]
15 lipca 2016

Badania nieniszczące RT

Badania nieniszczące pozwalają na dostarczenie informacji o badanej próbce bez konieczności ingerowania w jej strukturę. Jest wiele metod, które wykorzystuje się w zastosowaniach przemysłowych, ale jedna z najczęściej […]